Strona główna

Informacje o nas

Kontakt z nami

Lista usług

Łącza pokrewne

Oświata Zawodowa

Szkolenia BHP

I. Terminy szkoleń:

· Dla uczniów klas pierwszych obowiązuje termin szkoleń wstępnych BHP ustalony przy:
 spisywaniu umowy w Cechu.

 

 

· Dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych

przeprowadzane jest szkolenie wstępne BHP (inst. Ogólny) w każdy wtorek
o godz. 9:00 w siedzibie Cechu ul. Katedralna 6.

 

· Szkolenie Okresowe BHP dla uczniów klas drugich odbędzie się: I grupa 11.09.2015r. o godzinie 09:00
II grupa
18.09.2015r. o godzinie 09:00 w siedzibie Cechu ul. Katedralna 6.

O wybranym terminie prosimy poinformować Cech (liczba miejsc ograniczona).

 

· Szkolenie Okresowe BHP dla Pracowników, odbędzie się: 25.09.2015r. o godzinie 09:00
w siedzibie Cechu ul. Katedralna 6.

 

· Szkolenie Okresowe BHP dla Pracodawców i Osób Kierujących Pracownikami (np. mistrzów, brygadzistów, kierowników itp.), które rozpocznie się 21.09.2015r. o godzinie 09:00. w siedzibie
Cechu ul. Katedralna 6.

 

· Szkolenia okresowe organizujemy co miesiąc. Ponadto informujemy że przy większej ilości uczestników szkolenia jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w innym ustalonym terminie, oraz miejscu np. siedzibie zakładu pracy.

 

Następne terminy szkoleń okresowych: druga połowa listopada.

 

Kursanci powinni przynieść ze sobą przybory do pisania.

OSTATECZNY TERMIN PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE W DNIU KURSU

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestników szkolenia
w Biurze Cechu.

 

   *   *   *  

    Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu przypomina, że właściciele zakładów rzemieślniczych korzystających z nadzoru BHP przez Przemyski Cech zobowiązani są do korzystania z szkoleń BHP tylko w Cechu, gdyż szkolenia te są częścią Cechowego nadzoru BHP.

   *   *   *  

II. Ważność szkoleń:

· Każdy nowo zatrudniony pracownik, uczeń młodociany przed podjęciem pracy musi przejść szkolenie wstępne:

 - Szkolenie wstępne złożone jest z dwuch instruktaży: ogólnego BHP przeprowadzonego przez Cech i instruktażu stanowiskowego BHP przeprowadzonego przez pracodawców (posiadających szkolenia BHP), ważne jest dla pracowników 1 rok, a dla osób kierujących pracownikami ( np. brygadzistów, kierowników), 6 miesięcy,

(Niedokonanie któregoś z instruktaży powoduje że, całe szkolenie wstępne jest nieważne)

· Przed upływem terminu ważności szkoleń wstępnych pracownicy i ucznoiwie młodociani muszą być poddani szkoleniom okresowym BHP:

 - Szkolenie okresowe BHP dla pracowników i uczniów, - ważne jest: w zakładach o dużym zagrożeniu dla zdrowia1 rok, natomiast
w zakładach o mniejszym zagrożeniu
2 - 3 lata;

 - Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych, - ważne jest: 6 lat.

 - Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami (np. brygadziści, kierownicy), - ważne jest: 5 lat;

 

· Pracodawcy zatrudniający pracowników muszą posiadać aktualne:

 - Szkolenie BHP dla pracodawców , - ważne jest: 5 lat

 

Przypominamy że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawcy, którzy nie posiadają ważnych zaświadczeń z kursu BHP,
w tym pracowników i uczniów, podlegają karze grzywny / Art. 283 par. 1 K.P./.
Kary nakłada Państwowa Inspekcja Pracy w trakcie kontroli zakładów.